Ludnosc Grenlandii

Mieszkanie na Grenlandii nie jest taką prostą sprawą, ponieważ większość terenu ma niekorzystne warunki klimatyczne, które utrudniają, a czasami wręcz uniemożliwiają mieskzanie tam. Największa część ludności, która już mieszka na Grenlandii zamieszkuje jej południowo-zachodnią część. Tam warunki są najkorzystniejsze. 25% populacji mieszkańców zamieszkuje stolcię – miasto Nuuk, a około 40% zamieszkuje liczne osady i niewielkie miejscowości.

Mieszkańcy Grenlandii to głównie Grenlandczycy, inaczej Inuici – jest ich 80%. Reszta, czyli 20% mieszkańców to Europejczycy, w przeważającej części Duńczycy.

Ludność zamieszkująca Grenlandię posługują się trzema dialektami i językiem grenlandzkim, który jest językiem urzedowym. Powszechnie używa się również języka angielskiego oraz duńskiego.

Jeżeli chodzi o religię, wyznania, to Grenlandczycy to w przeważającej części luteranie (63%). Możne jeszcze spotkać tam zielonoświątkowców, a w dużo mniejszym stopniu Świadków Jehowych i katolików.

Średnia wieku mężczyzn na Grenlandii wynosi 68,7, a kobiet 73,5. Ciekawostką jest liczba samobójstw na terenie Grenlandii. Według różnych statystyk w pierwszej połowie XX wieku kraj ten należał do krajów z największą liczbą samobójstw. Od roku 1970 ich liczba zaczęła gwałtownie rosnąć, a w roku 1986 była najczęstszą przyczyną zgonów pośród młodych ludzi.

Według raportów przeciętenie co 5 Grenlandczyk próbował odebrać sobie życie. Najczęściej są to młodzi ludzie w wieku od 15 do 19 lat, a główną przyczyną jest alkoholizm oraz depresja.


- autor artykułu